Hủy

Công nghệ đám mây Tin tức

  • 30/03/2021 - 14:00

    Công nghệ phá bĩnh cho ASEAN

    Công nghệ đám mây có thể là công cụ phá bĩnh giúp cho các quốc gia yếu thế ở ASEAN tạo được đột phá.
  • 05/10/2014 - 10:26

    Khi dữ liệu ngân hàng "lên mây"

    Tới năm 2016, hơn 60% các ngân hàng trên thế giới sẽ xử lý phần lớn các giao dịch trên nền tảng điện toán đám mây...
Người Tiên Phong