Hủy

Công nghệ EU Tin tức

Châu Âu phản công big tech của Mỹ

Châu Âu phản công big tech của Mỹ

EU phát triển một học thuyết công nghệ riêng nhằm đảm bảo rằng cá nhân quyền kiểm soát thông tin của họ và lợi nhuận từ những thông tin này.