Hủy

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội Tin tức

Vinalines thoái 22% vốn tại VST

Vinalines thoái 22% vốn tại VST

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sẽ thoái hết vốn tại Công ty Vận tải và Thuê tàu Biển Việt Nam với mức giá khởi điểm 1.200 đồng/cổ phần.

  • 09/07/2013 - 09:10

    Sẽ thêm nhiều công ty chứng khoán “hạ cờ”

    Hai Công ty Chứng khoán Hà Nội và Trường Sơn đã trở thành những công ty đầu tiên chính thức bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi giấy phép hoạt động. Danh sách này có khả năng sẽ còn dài lên trong thời gian tới.