Hủy

Công ty mua bán nợ xấu Tin tức

Công ty mua bán nợ xấu khó gánh được nợ?

Được hưởng ưu đãi chưa từng có (cơ chế tài chính đặc thù về tiền lương, thưởng, không phải lập dự phòng cho các khoản nợ xấu đã mua), nhưng các chuyên gia lo ngại về hiệu quả hoạt động của Cty Mua bán nợ xấu (VAMC).