Hủy

Công ty Quản lý tài sản Tin tức

  • 23/05/2013 - 10:25

    Thanh tra tại Tổng Công ty HUD

    Việc thanh tra tập trung vào quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong đầu tư tài chính, đầu tư dự án.
  • 16/04/2013 - 10:59

    Để AMC không chỉ là nơi 'gom, giữ' nợ xấu

    Trao đổi của ĐTCK với ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam về vấn đề xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay.