Hủy

Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương Tin tức

Nam Việt lập công ty con

Nam Việt lập công ty con

Công ty Cổ phần Nam Việt (NAVICO, ANV), một thời từng được mệnh danh "Vua thuỷ sản", sẽ lập công ty nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú.

Người Tiên Phong