Hủy

CPI thấp Tin tức

CPI tháng 7 thấp nhất 4 năm

CPI tháng 7 thấp nhất 4 năm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 chỉ tăng 0,13% so với tháng trước, tăng 2,39% so với cùng kỳ năm 2015.