Hủy

CPI Trung Quốc Tin tức

  • 10/11/2014 - 11:23

    CPI Trung Quốc vẫn thấp nhất 5 năm

    CPI tháng 10 của Trung Quốc không đổi so với tháng trước đó, chứng tỏ áp lực lạm phát đang giảm dần, gia tăng thách thức của PBOC.
Người Tiên Phong