Hủy

CPI Trung Quốc Tin tức

  • 10/11/2014 - 11:23

    CPI Trung Quốc vẫn thấp nhất 5 năm

    CPI tháng 10 của Trung Quốc không đổi so với tháng trước đó, chứng tỏ áp lực lạm phát đang giảm dần, gia tăng thách thức của PBOC.