Hủy

Cục Quản Lý Công Sản Tin tức

  • 23/09/2013 - 16:21

    Giá xi măng dự kiến tăng 8-9%

    Nhiều công ty thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam lên kế hoạch tăng giá xi măng từ nay đến cuối tháng 9.