Hủy

Cục Tài chính doanh nghiệp Tin tức

"Cổ phần hóa sẽ khởi sắc"

“Đã có đủ thời gian để rà soát, có đủ hệ thống thể chế, thị trường chứng khoán đã có dấu hiệu khởi sắc, thì không còn lý do để trì hoãn (cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước-PV)”-Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) Đặng Quyết Tiến tin tưởng.