Hủy

Cứu giá dầu Tin tức

  • 27/10/2014 - 08:06

    Loạn dự báo giá bất động sản

    Các công ty tư vấn, nghiên cứu thị trường cũng làm nhà phân phối, đại lý bán hàng, nên khó tránh khỏi việc tranh thủ quảng cáo cho sản phẩm.
  • 12/07/2013 - 18:03

    Giá cao su Tocom giảm do yên tăng giá

    Giá cao su giao tháng 12 trên sàn Tocom tại Tokyo giảm 6,7 yên, tương đương 2,7% xuống 238,4 yên/kg, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau 4 tuần.