Hủy

Đảng Quốc Đại Ấn Độ Tin tức

Ấn Độ bầu tổng thống mới

Ấn Độ bầu tổng thống mới

Các nghị sĩ Ấn Độ ngày 19/7 đã bỏ phiếu bầu Tổng thống mới, cựu Bộ trưởng tài chính nước này Pranab Mukherjee gần như chắc chắn thắng cử.

Người Tiên Phong