Hủy

Đặng thị mai thanh Tin tức

REE quay lại bất động sản

REE quay lại bất động sản

REE đã vượt mốc lợi nhuận 1.000 tỉ đồng, nhưng mức tăng trưởng không cao như mong đợi. Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Thanh đang đối mặt với áp lực ra sao?