Hủy

Danh xưng Tin tức

  • 07/05/2013 - 17:02

    Một Sài Gòn không giống ai

    Một anh bạn Hàn Quốc đến làm ăn ở TP.HCM được dăm năm, nhưng hễ ai hỏi thì hắn nói "Tôi là người Sài Gòn" với vẻ tự hào không giấu giếm.