Hủy

Dầu tuột dốc Tin tức

  • 05/01/2015 - 06:59

    Hãy quen với giá dầu chuẩn mới

    Giá dầu lao dốc nửa cuối 2014 làm đảo lộn mọi dự báo kinh tế toàn cầu, thúc đẩy chi tiêu dùng và gây biến động thị trường từ Moscow đến Texas.
XOR, XOR Việt Nam