Hủy

Đáy JVC Tin tức

JVC: Vẫn chưa thể chạm đáy

JVC: Vẫn chưa thể chạm đáy

Những thông tin bất lợi cho cổ phiếu JVC thời gian gần đây đã đẩy giá cổ phiếu tiếp tục đi xuống và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Người Tiên Phong