Hủy

Dễ làm ăn Tin tức

  • 28/10/2015 - 15:36

    Singapore là nơi kinh doanh tốt nhất

    Theo báo cáo của World Bank, Singapore vẫn giữ vị trí đứng đầu trong số các nơi dễ làm ăn nhất. Việt Nam cũng được đánh giá có nhiều tiến bộ.