Hủy

Dieu chinh 2 Tin tức

Bất động sản

Bất động sản "bên nóng, bên lạnh"

Thanh khoản đang thấp kỷ lục khiến thị trường chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh về giá cũng như chính sách thanh toán linh hoạt ở nhiều dự án.