Hủy

Điều chỉnh tỉ giá Tin tức

  • 31/12/2013 - 14:02

    Lợi, hại bảo hộ tỉ giá

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phát tín hiệu sẽ tiếp tục “bảo hộ” tỷ giá khi người đứng đầu cơ quan này nói rằng, năm 2014, mức điều chỉnh tỷ giá sẽ không quá 2%.