Hủy

Đỉnh mới Tin tức

  • 08/10/2015 - 09:25

    Các điều khoản TPP có gì đáng chú ý?

    Ngành may mặc Việt Nam có thể sử dụng sợi và các nguyên vật liệu khác đến từ các nước bên ngoài TPP mà vẫn được hưởng mức thuế quan ưu đãi.
  • 03/08/2015 - 10:33

    Tương lai nào cho TPP?

    Trong cuộc đám phán tiếp theo, có nhiều cơ sở để tin rằng hiệp định TPP sẽ cán đích.