Hủy

Dislike Tin tức

Facebook sắp trình diện nút “dislike”

Facebook sắp trình diện nút “dislike”

Nhằm đáp ứng mong mỏi của nhiều người dùng nhằm thể hiện một các đa dạng các cảm xúc của họ trước một bài đăng, Facebook đang nghiên cứu nút "dislike"