Hủy

DN Tin tức

  • 01/07/2015 - 11:59

    Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/7

    Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của mình, và chỉ cần đăng ký mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.