Hủy

Đỗ Quốc Bình Tin tức

Lời như ngành cấp thoát nước

Lời như ngành cấp thoát nước

Từ 2017-2019, Nhà nước sẽ tiến hành thoái vốn dần dần trên 57 công ty thuộc ngành cấp thoát nước, trải dài từ Hậu Giang đến Lạng Sơn.

  • 30/05/2017 - 08:00

    Tranh cãi giá cổ phiếu CII

    Những lo ngại của nhà đầu tư về việc CII dùng LGC và CEE để phù phép đã có thể phần nào được giải tỏa.
  • 24/05/2016 - 08:00

    Gia tốc tài chính của CII

    CII có doanh thu từ đầu tư tài chính ngày càng cao khiến cổ đông đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của những mảng kinh doanh cốt lõi.