Hủy

Doanh nghiệp của năm Tin tức

Ngôi chùa của người Việt tại Malaysia

Ngôi chùa của người Việt tại Malaysia

Với sự hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malayisa tổ chức Lễ cúng tiến chuông đồng cho chùa Ti-Ratana Heights.