Hủy
Doanh Nghiệp

AAM lãi 2,8 tỷ đồng quý II/2012, giảm 85% so với cùng kỳ

Thứ Hai | 30/07/2012 09:46

Quý II/2012, AAM đạt 132,74 tỷ đồng doanh thu, giảm 31% so với cùng kỳ 2011.
 
Công ty cổ phần Thủy sản Mekong ( AAM) công bố báo cáo tài chính quý II/2012.

Quý II/2012, AAM đạt 132,74 tỷ đồng doanh thu, giảm 31% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,81 tỷ đồng, giảm 85,4% so với quý II/2011 chủ yếu do doanh thu bán hàng và doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh.

Lợi nhuận gộp quý này là 13,65 tỷ đồng, giảm 55,4% so với cùng kỳ 2011. Doanh thu tài chính quý này đạt 2,9 tỷ đồng, giảm 65,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính quý là âm 342 triệu đồng do được hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn. Chi phí bán hàng đạt 9,85 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí quản lý đạt 3,46 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ 2011.

Lũy kế 6 tháng đầu 2012, AAM đạt 252,6 tỷ đồng doanh thu, giảm 20,5% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 9,86 tỷ đồng, giảm 71,2% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý II/2012 của AAM
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật