Hủy
Doanh nghiệp

ABBank lãi 122,4 tỷ đồng 6 tháng, nợ quá hạn giảm

Thứ Ba | 29/07/2014 10:51

Tăng trưởng tín dụng của ABBank trong quý II là 4,37%, tăng trưởng huy động là 4,28%.
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) công bố báo cáo tài chính quý II/2014.

Theo đó, tổng tài sản của ngân hàng đến hết quý II/2014 là 59.708,23 tỷ đồng, tăng 3,32% so với đầu kỳ. Tăng trưởng tín dụng của ABBank trong quý II là 4,37%, tăng trưởng huy động là 4,28%.

Nợ quá hạn trong quý II của ABB giảm còn 2,83 nghìn tỷ đồng, so với 3,35 nghìn tỷ đồng thời điểm kết thúc quý I. Về cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn quý II giảm, trong khi nợ trung hạn và dài hạn tăng.

Báo cáo ABBank cho biết, thu nhập lãi thuần của ngân hàng quý II là 403,26 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ 2013, lũy kế 6 tháng ABBank có 713,81 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Tổng thu nhập hoạt động 6 tháng đầu năm là 783,83 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động dịch vụ, chứng khoán đầu tư lỗ lần lượt 15,55 tỷ đồng và 12,36 tỷ đồng trong quý II.

Chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng quý II tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước lên 109,54 tỷ đồng, so với 5,76 tỷ đồng của quý II/2013.

Lợi nhuận trước thuế quý II của ABBank là 66,99 tỷ đồng, giảm 20,27% so với cùng kỳ 2013. Lũy kế 6 tháng, ABBank lãi trước thuế 170,35 tỷ đồng.

Sau thuế, ABBank lãi 41,42 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng lãi 122,44 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu cơ bản của ABBank quý II/2014 (Đơn vị: tỷ đồng)
Một số chỉ tiêu cơ bản của ABBank quý II/2014 (Đơn vị: tỷ đồng)

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật