Hủy
Doanh Nghiệp

Agriseco kế hoạch lãi sau thuế 60 tỷ đồng năm 2014, thay Chủ tịch HĐQT

Thứ Bảy | 22/11/2014 07:58

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty vừa được tổ chức ngày 20/11/2014.
 

Công ty chứng khoán Nông nghiệp (Agriseco - mã AGR) công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vừa tổ chức ngày 20/11/2014. Vì tổ chức đại hội muộn hơn thời gian quy định (tối đa 4 tháng sau ngày kết thúc niên độ tài chính) nên trước đó, Agriseco đã bị Ủy ban chứng khoán phạt 60 triệu đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2013 (19,78 tỷ đồng) sẽ được trích chủ yếu cho quỹ đầu tư phát triển (84%), tiếp đó là trích 2 quỹ dự phòng tài chính và quỹ dự trữ bổ sung (5% mỗi quý).

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ở mức 1% LNST, và chính 3% cho quỹ khen thưởng, 2% cho quỹ phúc lợi.

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế là năm 2014 là 60 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần thực hiện năm 2013. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Agriseco đạt 21,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 27% so với 9 tháng đầu năm 2013.

Thù lao HĐQT và BKS bằng 1% LNST trong kế hoạch và nếu vượt kế hoạch thì được hưởng thêm 1,5% phần vượt.

Số lượng HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 tăng giảm từ 9  người xuống 5 người. Chủ tịch HĐQT là ông Phạm Văn Thành thay cho ông Hà Huy Toàn.

Đơn vị tỷ đồn
a
Nguồn: AGR

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật