Hủy
Doanh Nghiệp

ALP lãi 736 triệu đồng quý II/2012 nhờ hoàn nhập dự phòng tài chính

Thứ Hai | 30/07/2012 12:16

Quý II/2012, ALP đạt 59,58 tỷ đồng doanh thu, tăng 37,8% so với cùng kỳ 2011.
 
Công ty cổ phần Alphanam ( ALP) công bố báo cáo tài chính tổng hợp quý II/2012.

Quý II/2012, ALP đạt 59,58 tỷ đồng doanh thu, tăng 37,8% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 735,9 triệu đồng, giảm 96,5% so với lãi 20,81 tỷ đồng trong quý II/2011. Lợi nhuận quý này giảm chủ yếu là do giá vốn hàng bán tăng vọt và doanh thu tài chính giảm mạnh.

Lợi nhuận gộp quý này là âm 1,64 tỷ đồng, giảm mạnh so với lãi 809,2 triệu đồng trong cùng kỳ 2011 do giá vốn hàng bán tăng 44,3% vượt quá doanh thu quý này. Doanh thu tài chính quý này đạt 1,38 tỷ đồng, giảm 92,1% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính là âm 5,44 tỷ đồng do được hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý quý này giảm lần lượt 80,3%  và 25,2% so với quý II/2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, ALP đạt 101,4 tỷ đồng doanh thu, giảm 30,66% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 5,14 tỷ đồng, giảm 80,2% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh tổng hợp quý II/2012 của ALP
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật