Hủy

APC lãi hợp nhất 4,7 tỷ đồng quý II/2012, giảm 44% so với cùng kỳ

Thứ Sáu | 27/07/2012 15:37

Quý II/2012, APC đạt 25,2 tỷ đồng doanh thu, giảm 24% so với cùng kỳ 2011.
 
Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú ( APC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Quý II/2012, APC đạt 25,2 tỷ đồng doanh thu, giảm 24% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 4,66 tỷ đồng, giảm 44% so với quý II/2011.

Lợi nhuận gộp quý này là 11,7 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ 2011. Doanh thu tài chính quý này đạt 30 triệu đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính quý này đạt 2,65 tỷ đồng, tăng mạnh so với 297 triệu đồng trong quý II/2011. Chi phí quản lý tăng 66% trong khi chi phí bán hàng giảm 75,5% so với cùng kỳ 2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, APC đạt 49,3 tỷ đồng doanh thu, giảm 22,6% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 6,1 tỷ đồng, giảm 66,5% so với cùng kỳ năm trước.

APC giải trình nguyên nhân kết quả kinh doanh quý II/2012 giảm so với cùng kỳ năm trước là do:

Thứ nhất, công ty không xuất khẩu được thanh long trong quý này do gặp khó khăn từ rào cản kỹ thuật phía Mỹ.

Thứ hai, doanh thu giảm do các công ty thủy sản gặp khó khăn và chi phí giá điện, nguồn xạ, lãi vay tăng cao. Ngoài ra, do chi phi khấu hao và lãi vay của nhà máy An Phú Bình Minh tăng do bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2011.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của APC
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Công Nghệ

Nhân vật