Hủy
Doanh nghiệp

ASM lãi hợp nhất quý III giảm 86% so với cùng kỳ năm trước

Thứ Hai | 19/11/2012 09:05

So với kế hoạch 2012, ASM đã hoàn thành 60% chỉ tiêu doanh thu thuần và 26% chỉ tiêu lợi nhuận.
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang .ASM công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012.

Doanh thu thuần của ASM tăng 24% so với cùng kỳ, đạt 324 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp kỳ này của công ty còn 37,7 tỷ đồng, giảm 28% so với quý III/2011. Trừ đi các chi phí, các khoản lỗ từ hoạt động khác, lỗ từ công ty liên doanh, liên kết, và trừ thuế, ASM còn 3,2 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 86% so với cùng kỳ.

Theo ASM, doanh thu thuần trong kỳ tăng chủ yếu tập trung vào kinh doanh thủy sản trong khi đây lại là ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp. Với ngành bất động sản có tỷ suất lợi nhuận cao thì doanh thu giảm 44%, khiến lợi nhuận gộp giảm.

Doanh thu tài chính tăng do công ty nhận cổ tức từ công ty liên kết; chi phí lãi vay tăng do công ty tăng nợ vay để đầu tư các dự án và bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Chi phí bán hàng tăng do chi phí vận chuyển tăng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của ASM tăng 9% nhưng lợi nhuận gộp giảm 21% và lợi nhuận sau thuế giảm 58% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch 2012, ASM đã hoàn thành 60% chỉ tiêu doanh thu thuần và 26% chỉ tiêu lợi nhuận.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2012 của ASM
Đơn vị: Tỷ đồng
Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý III/2012 của ASM
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật