Hủy
Doanh Nghiệp

ATA lãi 3,51 tỷ đồng quý II/2012, giảm 68% so với cùng kỳ

Thứ Hai | 30/07/2012 13:44

Quý II/2012, ATA đạt 92,76 tỷ đồng doanh thu, giảm 51,8% so với cùng kỳ 2011.
 
Công ty cổ phần NTACO ( ATA) công bố báo cáo tài chính quý II/2012.

Quý II/2012, ATA đạt 92,76 tỷ đồng doanh thu, giảm 51,8% so với cùng kỳ 2011 do kinh tế khó khăn nên công ty chỉ xuất bán hàng cho khách hàng truyền thống để đảm bảo khả năng thanh toán. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,51 tỷ đồng, giảm 67,7% so với quý II/2011 do chi phí và giá vốn hàng bán cao.

Lợi nhuận gộp quý này là 22,7 tỷ đồng, giảm 43,4% so với cùng kỳ 2011. Doanh thu tài chính quý này đạt 570,8 triệu đồng, giảm gần 45,2% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính đạt 13,8 tỷ đồng, giảm 34,9% so với cùng kỳ 2011. Chi phí bán hàng đạt 1,6 tỷ đồng, giảm 66,8% so với cùng kỳ 2011, trong khi chi phí quản lý đạt 2,87 tỷ đồng, tương đương so với quý II/2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, ATA đạt 190,6 tỷ đồng doanh thu, giảm 38,3% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 4,23 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý II/2012 của ATA
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật