Hủy
Doanh nghiệp

Bán hàng dưới giá vốn, PXT lỗ kỷ lục 108 tỷ đồng quý II

Chủ Nhật | 20/07/2014 07:02

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới ngày 30/6/2014 là âm 158 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu vì vậy giảm từ 179 tỷ đồng xuống 56 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Xây lắp đường ống và Bể chứa dầu khí (mã.PXT) công bố báo cáo tài chính quý II/2014 với khoản lỗ kỷ lục kể từ khi công ty công bố các số liệu tài chính năm 2009.

Doanh thu thuần quý này đạt 49,51 tỷ đồng trong khi giá vốn hàng bán lên tới 146 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận gộp của PXT âm gần 97 tỷ đồng. Cộng với chi phí quản lý, chi phí tài chính, PXT lỗ gần 108 tỷ đồng sau thuế quý II/2014.

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Quý I/2014, PXT cũng lỗ 15 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, PXT lỗ 123 tỷ đồng.Năm nay, PXT đặt kết hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 9 tỷ đồng.

Năm 2013, PXT báo lãi 1 tỷ đồng trước kiểm toán nhưng báo cáo kiểm toán cho thấy, Công ty lỗ gần 36 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới ngày 30/6/2014 là âm 158 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu vì vậy giảm từ 179 tỷ đồng xuống 56 tỷ đồng.

Với lưu chuyển tiền dòng trong kỳ âm 35 tỷ đồng, tiền mặt của PXT giảm từ 37 tỷ đồng xuống còn 2 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm gần 100 tỷ đồng, từ 197 tỷ đồng xuống 100 tỷ đồng nhưng chủ yếu do dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng từ 37 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.

Cổ đông lớn nhất của PXT là Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (mã.PVX) với tỷ lệ sở hữu 51%. Với việc PXT là công ty con, PVX sẽ hợp nhất số liệu kinh doanh PXT vào báo cáo tài chính hợp nhất.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật