Hủy
Doanh nghiệp

Bao bì PP Bình Dương hủy niêm yết tự nguyện trên HNX

Chủ Nhật | 31/03/2013 07:44

Lí do HĐQT đưa ra là số đơn hàng đặt năm 2013 quá thấp, số công nhân trực tiếp và khối văn phòng không quá 15 người.
Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương HBD thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013. Theo nghị quyết, cổ đông đại diện cho 77,47% cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua việc hủy niêm yết trên HNX cổ phiếu HBD.

HĐQT được ủy quyền làm mọi thủ tục theo quy định để tiến hành hủy niêm yết.

Năm 2012, HBD đạt 48,48 tỷ đồng tổng doanh thu và 2,66 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%, được HĐQT cam kết trả trước ngày 1/4/2013.

Năm 2013, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận được thông qua lần lượt là 15 tỷ đồng và 1,79 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến là 8-10%.

Cổ đông cũng thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyết định mua thêm từ 200.000-300.000 cổ phiếu quỹ vào thời gian và giá cả thích hợp. Theo tài liệu HĐQT trình cổ đông, thời gian mua cổ phiếu quỹ từ 5/4/2013 đến 30/3/2014.

Nguồn Khampha

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật