Hủy
Doanh Nghiệp

Bảo Việt lãi hợp nhất quý I giảm 30%, nợ xấu 5,8%

Thứ Tư | 15/05/2013 14:45

Lợi nhuận mảng ngân hàng và tài chính giảm mạnh trong khi kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động khác tiếp tục lỗ trong quý này.
 
Tập đoàn Bảo Việt, mã BVH, công bố kết quả kinh doanh riêng và hợp nhất quý I với lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tại báo cáo tài chính riêng, lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính của BVH đạt 435 tỷ đồng, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý I của công ty đạt 338,56 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm đạt 518,8 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập thuần từ hoạt động ngân hàng đạt trên 120 tỷ đồng, giảm 28% so với quý I/2012. Các hoạt động khác thu nhập đạt hơn 7,6 tỷ đồng.

Trừ chi phí bán hàng và quản lý, kinh doanh bảo hiểm lỗ 46 tỷ đồng, mảng ngân hàng lãi hơn 59 tỷ đồng, các hoạt động khác lỗ 104 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính đạt 502 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 177,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý I đạt 208 tỷ đồng, giảm 30,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của BVH, lợi nhuận quý I giảm do công ty vẫn chịu ảnh hưởng của tình hình kinh kế. Việc điều chỉnh mặt bằng lãi suất của Nhà nước khiến cho doanh thu hoạt động đầu tư tài chính giảm mạnh, đồng thời hoàn nhập dự phòng tài chính quý I năm nay thấp hơn cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động tài chính theo đó giảm đáng kể so với quý I/2012.

Nguồn: BVH Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: BVH Đơn vị: tỷ đồng

Tính đến 31/3, tổng tài sản của BVH đạt 47.851,42 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu kỳ. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 110,9 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt giảm 1.286 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền tăng hơn 1.397 tỷ đồng.

Tổng cho vay và ứng trước cho khách hàng là 7.516,8 tỷ đồng, tăng 6,59% so với đầu năm. Tổng tiền gửi của khách hàng đạt 6.051,6 tỷ đồng, giảm 15,3% so với đầu năm.

Tổng nợ xấu (nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn) tại thời điểm 31/3 là 430,49 tỷ đồng, tương đương 5,8% tổng dư nợ.

Nguồn: BVH
Nguồn: BVH

Nợ ngắn hạn tăng mạnh gần 1.770 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do các khoản phải trả thương mại tăng thêm 2.197 tỷ đồng.

Chi tiết báo cáo riênghợp nhất

Nguồn Dân Việt/BVH

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật