Hủy
Doanh nghiệp

Bảo Việt sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động ngân hàng, kinh doanh chứng khoán

Thứ Hai | 26/11/2012 13:55

HĐQT đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế công ty mẹ từ nay tới 2015 tăng bình quân 15% mỗi năm. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2015 dự kiến từ 14-16%.
Thứ 5 tuần này (ngày 29/11), tập đoàn Bảo Việt (.BVH) sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường về bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Bảo Việt đánh giá, trong nhiệm kỳ I (2007 - 2012), HĐQT (với 8 thành viên, ông Lê Quang Bình là Chủ tịch) vẫn còn một số hạn chế như số lượng thành viên HĐQT chuyên trách và độc lập còn ít, các thành viên HĐQT hiện phải kiêm nhiệm các chức vụ điều hành công việc của cơ quan và doanh nghiệp nên chưa tập trung thời gian vào quản trị doanh nghiệp tại Bảo Việt.

Về định hướng của HĐQT nhiệm kỳ II, Bảo Việt nhận định có một số thuận lợi trong việc phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm và dịch vụ tài chính khi Việt Nam vẫn tiếp tục là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá ở khu vực châu Á (ước cả năm 2012, tăng trưởng GDP đạt khoảng 5,2%, dự kiến năm 2013 GDP tăng khoảng 5,5%), thu nhập bình quân đầu người có xu hướng tăng giúp gia tăng các nhu cầu về các dịch vụ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng.

Tuy nhiên, Bảo Việt cũng có một số khó khăn, thách thức, chẳng hạn triển vọng kinh tế năm 2012 và giai đoạn tới vẫn là một bức tranh chưa thật sự rõ ràng. Tốc độ tăng trưởng của các trụ cột nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đà suy giảm so với năm 2011 sẽ ảnh hưởng đáng kể tới các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam.

Việc thực hiện cam kết với tổ chức thương mại Thế giới (WTO) về mở cửa thị trường dịch vụ, thị trường tài chính với sự ra đời của hàng loạt công ty bảo hiểm, ngân hàng, quỹ đầu tư (gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) tạo ra sức ép cạnh tranh lớn.

Trước những khó khăn và thuận lợi, HĐQT tiếp tục bám sát định hướng chiến lược kinh doanh 5 năm (2011 - 2015) của Tập đoàn Bảo Việt đã được đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên tháng 11/2011.

Cụ thể: Tổng doanh thu công ty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt tăng trưởng bình quân hàng năm là 12%. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt tăng trưởng bình quân hàng năm là 15%. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ cuối năm 2015 đạt 16 - 18%, tỷ lệ chi trả cổ tức 2015 dự kiến từ 14 đến 16%.

Để đạt được những mục tiêu trên, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, HĐQT thống nhất tập trung thực hiện 3 nhóm giải pháp chiến lược tại tập đoàn và các công ty con:

Thứ nhất, tạo nền tảng phát triển bền vững thông qua mô hình quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế, phát triển công nghệ thông tin, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, phát triển thương hiệu.

Thứ hai, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của các hoạt động cốt lõi, trong đó tập trung duy trì vị trí dẫn đầu, củng cố lợi thế cạnh tranh và phát triển lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, tiếp tục mở rộng hoạt động ngân hàng, đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

Thứ ba, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ tài chính trọn gói, phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, hưu trí và mở rộng thị trường khu vực.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh công ty mẹ, 9 tháng đầu năm, BVH đạt hơn 690 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi hợp nhất, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt gần 1.025 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm tước. Tuy nhiên, việc có lãi chủ yếu nhờ hoạt động tài chính (lợi nhuận thuần hơn 1.540 tỷ đồng) và hoạt động ngân hàng (lợi nhuận thuần hơn 317 tỷ đồng), trong khi hoạt động kinh doanh bảo hiểm có lợi nhuận thuần âm hơn 375 tỷ đồng.

Nguồn: Bộ Tài chính/Báo cáo thường niên BVH năm 2011
Nguồn: Bộ Tài chính/Báo cáo thường niên BVH năm 2011

Nguồn Khampha

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật