Hủy
Doanh Nghiệp

BBS đạt 3,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng

Thứ Hai | 30/07/2012 21:14

BBS đã hoành thành 53,6% kế hoạch lợi nhuận và 56% kế hoạch doanh thu cả năm.
 
Công ty cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (mã BBS) công bố báo cáo tài chính quý II/2012.

Theo đó, quý II/2012, BBS đạt doanh thu 89,5 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng với tốc độ lớn hơn khiến lợi nhuận gộp giảm 20,8%. Trong kỳ chi phí tài chính của BBS tăng thêm hơn 1,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do chi phí lãi vay tăng.

Quý II/2012, BBS đạt lợi nhuận 1,5 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BBS đạt doanh thu 172 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,2 tỷ đồng, giảm 33%.

So với kế hoạch cả năm 2012, BBS đã hoành thành 53,6% kế hoạch lợi nhuận và 56% kế hoạch doanh thu cả năm.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2012 của BBS
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HNX
Nguồn: HNX

Nguồn Khampha/HNX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật