Hủy
Doanh nghiệp

BIDV lãi hợp nhất quý I/2012 hơn 1.400 tỷ đồng, tăng 41% so cùng kỳ

Thứ Năm | 07/06/2012 13:06

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm từ 1.250 tỷ đồng xuống 27 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng quý I là 2,6%. Nợ xấu tính đến 31/3 là 3%.
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, BIDV, công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2012.

Thu nhập lãi thuần quý I/2012 giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 2.867 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 14% xuống 504 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối của BIDV chuyển từ lỗ 31 tỷ đồng sang lãi 61 tỷ đồng, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi gấp hơn 7 lần cùng kỳ, đạt 49 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ gần 18 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ hoạt động khác và hoạt động góp vốn, mua cổ phần giảm mạnh so với cùng kỳ, xuống lần lượt 21 tỷ đồng và 23 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, lợi nhuận hoạt động góp vốn, mua cổ phần giảm là do phần chia lãi/lỗ theo phương pháp vốn chủ sở hữu của các khoản đầu tư liên doanh, liên kết giảm từ 128 tỷ đồng xuống 10 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 20% so với quý I năm trước, lên 1.614 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý I của BIDV cao gấp rưỡi cùng kỳ do quý I năm trước ngân hàng phải trích lập 1.250 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng trong khi kỳ này chỉ phải trích lập 27 tỷ đồng.

Trừ đi hơn 463 tỷ đồng tiền thuế, lợi nhuận sau thuế của BIDV là 1.402 tỷ đồng, tăng 41% so với quý I/2011.

Tính đến 31/3, nợ xấu của ngân hàng là 3%. Tăng trưởng tín dụng quý I là 2,6%.

Được biết, BIDV đã nộp hồ sơ niêm yết lần đầu 2,3 tỷ cổ phiếu cho HSX, tổng giá trị 23.012 tỷ đồng. Trước đó, thông tin tại Đại hội đồng cổ đông của BIDV cho thấy, BIDV có thể sẽ niêm yết vào ngày 26/6.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị BIDV gần đây đã họp và để ngỏ phương án về thời gian niêm yết có thể lùi sang tháng 7/2012. Lý do là còn chờ báo cáo tài chính 6 tháng, để có thêm nhiều thông tin về tài chính của ngân hàng cho các cổ đông trước khi đưa cổ phiếu chính thức niêm yết tại HSX.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý I/2012 của BIDV
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: BIDV
Nguồn: BIDV

Nguồn DVT/BIDV

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật