Hủy
Doanh nghiệp

Biên lợi nhuận tăng, Đường Ninh Hòa lãi quý II gấp rưỡi cùng kỳ

Thứ Năm | 21/08/2014 10:46

Lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ quý II đạt 62,5 tỷ đồng, tăng 45% nhưng EPS giảm còn một nửa, xuống 1.029 đồng.
Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa (mã NHS) công bố báo cáo tài chính quý II/2014 với doanh thuần đạt 521 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp đạt gần 105 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 14% lên 20%. Cùng với đó, lãi từ công ty liên kết gấp hơn 2 lần cùng kỳ, đạt 7,7 tỷ đồng. Công ty cho biết lợi nhuận gộp tăng đáng kể doanh thu đường, mật, điện so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, các loại chi phí của NHS tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay, gấp 3 lần trong khi doanh thu tài chính tăng 38% khiến hoạt động tài chính lỗ 6,7 tỷ đồng so với khoản lãi 3,5 tỷ đồng cùng kỳ.

Chi phí bán hàng tăng 42%, chi phí quản lý tăng 150% kéo lợi nhuấn au thuế còn hơn 63 tỷ đồng,t ăng 48% so với cùng kỳ.

Lãi cổ đông công ty mẹ là 62,5 tỷ đồng, EPS đạt 1.029 đồng, giảm 58% là do số cổ phần lưu hành bình quân tăng gấp đôi từ 30,375 triệu cổ phiếu lên 60,75 triệu cổ phiếu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, NHS đạt 909 tỷ đồng doanh thu, tăng 39% và 91 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 37% so với cùng kỳ.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của NHS đã thông qua thay đổi niên độ tài chính bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm tiếp theo. Theo niên độ tài chính mới, kế hoạch từ 1/1 đến 30/6/2014 là 711 tỷ đồng doanh thu thuần và 28 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Với kết quả thực hiện 6 tháng, NHS vượt 28% kế hoạch doanh thu và gấp 3,25 lần lần kế hoạch lợi nhuận.

Tới đây, NHS sẽ hoán đổi cổ phiếu tỷ lệ 1:1 với Đường Biên Hòa ( BHS) và trở thành công ty con 100% của BHS.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật