Hủy
Doanh Nghiệp

BMI lãi hợp nhất quý II giảm 63% so với cùng kỳ năm trước

Thứ Hai | 20/08/2012 10:29

Quý II/2012, BMI lãi hợp nhất 16 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, BMI đạt 54,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 32% kế hoạch năm.
 
Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (mã BMI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Quý II/2012, BMI đạt 471,8 tỷ đồng doanh thu kinh doanh bảo hiểm, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm đạt 148,7 tỷ đồng, tăng gần 14%.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính của BMI trong kỳ giảm 44%. BMI giải thích lợi nhuận hoạt động tài chính giảm là do lãi tiền gửi ngân hàng giảm và các doanh nghiệp BMI góp vốn chia cổ tức thấp. Ngoài ra, cổ tức các công ty BMI liên doanh, liên lết loại khỏi báo cáo tài chính hợp nhất là 36 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của BMI đạt gần 16 tỷ đồng, giảm 63% so với quý II/2011. Trong khi đó, công ty mẹ BMI quý II/2012 đạt 39 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BMI đạt tổng doanh thu kinh doanh bảo hiểm là gần 879 tỷ đồng; lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm đạt 262, tương đương cùng kỳ năm trước. Công ty đạt 54,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 44,4%.

So với kế hoạch cả năm, BMI hoàn thành 32% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (170 tỷ đồng).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất quý II/2012
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới