Hủy
Doanh Nghiệp

BMP lãi hợp nhất 170 tỷ đồng nửa đầu năm 2012

Thứ Hai | 06/08/2012 22:00

Kết quả này tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận riêng quý II đạt 89 tỷ đồng. Tăng trưởng lợi nhuận BMP do doanh thu tăng và giá vốn giảm.
 
Công ty cổ phần nhựa Bình Minh BMP công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Trong quý II, doanh thu thuần tăng 4,3% lên 501 tỷ đồng trong khi giá vốn hàng bán giảm 5,6% xuống 342 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp tăng gần 35% so với quý II/2011, đạt 160 tỷ đồng.

Do chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng hơn 70% so với cùng kỳ nên lãi trước thuế BMP chỉ còn tăng 21% so với cùng kỳ, đạt 122 tỷ đồng và lãi sau thuế còn tăng 14%, đạt 89 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận gộp tăng 33% lên 292 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí và thuế, BMP còn lãi 170 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 4.860 đồng.

Tại thời điểm 30/6, tiền mặt BMP giảm nhẹ so với cuối năm 2011 nhưng khoản tương đương tiền tăng từ 11 tỷ đồng lên 146 tỷ đồng.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2012
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới