Hủy
Doanh nghiệp

BVH năm 2012 công ty mẹ sẽ góp vốn vào các công ty con 1.000 tỷ đồng

Thứ Năm | 26/04/2012 18:35

Tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu năm 2012 hơn 1.300 tỷ đồng, thấp hơn so với thực hiện năm 2011 gần 300 tỷ đồng.
Ngày 26/4, Đại hội cổ đông Tập đoàn Bảo Việt, mã BVH, đã diễn ra tại khách sạn Melia, Hà Nội.

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2011 tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 14.872 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2010, LNST hợp nhất đạt 1.203 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm 2010, vượt kế hoạch 5,7%. Cổ tức chi trả năm 2011 đạt 12%.

Chi tieu
Các chỉ tiêu của các thành viên Tập đoàn năm 2011 - Đơn vị: Tỷ đồng

Co cau
Nguồn: Tập đoàn Bảo Việt

Năm 2012, đại hội thông qua kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 17.581 tỷ đồng, tăng 18,2% so với thực hiện 2011, LNST hợp nhất đạt 1.327 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2010.

Về kết quả kinh doanh công ty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt, kế hoạch doanh thu đặt ra là 1.330 tỷ đồng (giảm gần 300 tỷ so với thực hiện năm 2011), LNST đặt kế hoạch đạt 915 tỷ đồng, tăng 1,3% năm 2011.

Dòng tiền của công ty mẹ giảm 1.000 tỷ đồng trong năm 2012

Trả lời về việc tại sao đặt kế hoạch doanh thu năm 2012 thấp hơn thực hiện 2011, bà Nguyễn Phúc Lâm, Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết công ty mẹ đầu tư vào các công ty con trong đó có 3 công ty 100% vốn là bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ và công ty quản lý quỹ, các công ty chiếm tỷ trọng vốn trên 50% là ngân hàng, CTCK và quỹ đầu tư. Với kế hoạch tăng vốn năm 2012, dòng tiền của công ty mẹ chuẩn bị góp vốn vào các công ty con theo kế hoạch đã được phê duyệt lên tới 1.000 tỷ trong đó góp vốn vào ngân hàng hơn 850 tỷ đồng.

Do dòng tiền của công ty mẹ giảm 1000 tỷ tương ứng với việc giảm doanh thu. Chưa nói đến dòng tiền sẽ nhận lại do độ trễ của hiệu quả đầu tư, chỉ nói riêng về phần cổ tức là năm sau mới nhận được cổ tức của năm nay. Hơn nữa lãi suất cũng giảm từ 14% xuống 12%/năm cũng ảnh hưởng đến doanh thu của công ty mẹ tuy nhiên kế hoạch lợi nhuận năm 2012 đặt ra vẫn tăng so với thực hiện 2011.

Bà Lâm cũng cho biết ngân hàng Bảo Việt hiện chưa có chủ trương sáp nhập, hiện nay ngân hàng Bảo Việt vẫn phát triển theo hướng tăng vốn lên 3.150 tỷ.
 
Co cau 2

Về chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015 của BVH phân làm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn đầu (2011-2012), tập trung xây dựng nền tảng công nghệ thông tin thống nhất, đầu tư phát triển nguồn nhân lực có chất lượng;..

- Giai đoạn hai (2012-2013) chuyển đổi mô hình kinh doanh, thực hiện chuyển biến mạnh mẽ trong chất lượng dịch vụ khách hàng, chúc trọng khách hàng cá nhân, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính kết hợp, phát triển lĩnh vực kinh doanh mới, chuyên môn hóa hoạt động kinh doanh

- Giai đoạn ba (2013-2015) phát huy sức mạnh tổng thể: tạo sự chuyển biến trong tăng trưởng doanh thu, tăng tường hiệu quả, khẳng định thương hiệu và chất lượng dịch vụ hàng đầu Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về mô hình tái cấu trúc tập đoàn, ông Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cho biết thực tế Bảo Việt đã tiến hành tái cấu trúc từ năm 2007, khi chuyển từ công ty nhà nước thành công ty cổ phần hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con.

Vốn điều lệ của Bảo Việt đã tăng từ 3.000 tỷ những ngày đầu lệ đến hơn 6.800 đồng và vốn chủ sở hữu trên 11.000 tỷ là nguồn tài chính giúp Bảo Việt thực hiện được các hoạt động đầu tư của mình.

Trước đây mỗi năm Bảo Việt nộp thuế cho nhà nước khoảng 300 tỷ/năm, nhưng bây giờ mỗi năm Bảo Việt nộp thuế khoảng 600 tỷ đồng, và trả cổ tức (Bộ tài chính nắm hơn 70% vốn) khoảng 600 tỷ đồng; tổng nộp cho nhà nước hàng năm khoảng 1.200 tỷ, gấp 4 lần trước khi cổ phần hóa.

Tại sao Bảo Việt tái cấu trúc trong 5 năm vừa qua lại tiếp tục đặt kế hoạch tái cấu trúc đến 2015? 5 năm vừa rồi HĐQT nhìn nhận cần phải xem xét lại cơ cấu ngành nghề cũng như cách thức quản trị để Tập đoàn tăng sức cạnh tranh và phát triển hơn nữa.

Ông Bình cho rằng BVH sẽ hoạt động theo mô hình đa dạng dịch vụ tài chính chứ không phải đa dạng ngành nghề, các mảng nòng cốt là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ là mảng truyền thống đem lại lợi nhuận cho Bảo Việt, hai mảng này chiếm trên 70% lợi nhuận cho Tập đoàn.

Co cau 3

Bảo hiểm gắn với đầu tư và quản lý tài sản, Bảo Việt sẽ tham gia vào thị trường vốn, cải cách mạnh mẽ lĩnh vực này, ngoài ra cung ứng các dịch vụ phụ trợ nâng cao như ngân hàng - cung ứng các dịch vụ thanh toán cho khách hàng. (Khách hàng của hoạt động nhân thọ khoảng 3 triệu khách hàng và phi nhân thọ cũng khoảng 3 triệu khách hàng, doanh thu hàng năm bình quân xấp xỉ 5.000 tỷ đồng).

Ngoài ra BVH tập trung mạnh mẽ các sản phẩm kết hợp như bảo hiểm đầu tư, bảo hiểm ngân hàng, bancassurance…Khi xác định lĩnh vực ngành nghề như vậy, tập đoàn sẽ bố trí nguồn nhân lực cho thích hợp. Ngoài ra còn cải cách lại hệ thống quản trị, điều hành từ công ty mẹ đến công ty thành viên.

Đại hội cũng thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Trước đây Ban kiểm soát của BVH luôn duy trì số lượng 5 thành viên, nhưng trong hai tháng qua có 2 thành viên từ nhiệm là ông Christopher Edwards và ông Lê Văn Chí, nhưng chỉ có một hồ sơ xin ứng cử do tập đoàn HSBC giới thiệu, do đó ĐHCĐ đã thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát của BVH cho đến hết nhiệm kỳ 2012-2017 duy trì ở mức 4 thành viên.

Nguồn CafeF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật