Hủy
Doanh Nghiệp

Chứng khoán Đệ Nhất, Phương Đông công bố tỷ lệ an toàn vốn khả dụng

Thứ Sáu | 03/08/2012 15:59

Cụ thể, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của Chứng khoán Đệ Nhất là 291%, của Phương Đông là 195,7%.
 
Công ty cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) công bố tỷ lệ an toàn vốn khả dụng là 291%.

 FSC có tổng vốn khả dụng là 243,4 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu là 300 tỷ đồng, lợi nhuận giữ lại là 40,9 tỷ đồng.

FSC có tổng 279,5 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Công ty đầu tư hơn 73 tỷ đồng vào cổ phiếu đã niêm yết. Trong đó, đầu tư 51,4 tỷ đồng vào cổ phiếu trên HSX.

Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) công bố tỷ lệ an toàn vốn khả dụng tại ngày 30/6 là 195,76%.

ORS hiện có 149 tỷ đồng vốn khả dụng. Trong đó, công ty có 240 tỷ đồng vốn chủ sở hữu. Lỗ lũy kế là gần 54 tỷ đồng, tương đương với 22,5% vốn chủ sở hữu.

ORS có 443 tỷ đồng tiền mặt, đầu tư gần 90 tỷ đồng vào cổ phiếu và không có đầu tư trái phiếu. Trong danh mục đầu tư cổ phiếu của ORS, đầu tư vào cổ phiếu của công ty chưa niêm yết, chưa đăng ký lưu ký là 76 tỷ đồng.

Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của FSC, ORS
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HNX, HSX
Nguồn: HNX, HSX

Nguồn Khampha/HNX,HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới