Hủy
Doanh nghiệp

Chứng khoán ngân hàng Đông Á lãi 176 triệu đồng quý III

Thứ Sáu | 12/10/2012 12:29

Doanh thu môi giới, đầu tư chứng khoán, góp vốn giảm mạnh trong khi doanh thu tư vấn tăng, chiếm hơn 50% tổng doanh thu.
Công ty TNHH MTV chứng khoán ngân hàng Đông Á (DAS) công bố báo cáo tài chính quý III/2012.

Theo đó, DAS đạt hơn 30 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý III, bằng một nửa cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu của DAS, doanh thu môi giới và doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn giảm trong khi doanh thu tư vấn tăng mạnh.

Cơ cấu doanh thu DAS
Nguồn: DAS
Nguồn: DAS (Vòng trong: Quý III/2011; Vòng ngoài: Quý III/2012)

Doanh thu giảm nhưng chi phí hoạt động cũng giảm tương ứng nên công ty vẫn có lợi nhuận gộp 2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý III là 176 triệu đồng, giảm 80% so với cùng kỳ.

Sau 9 tháng, tiền mặt của DAS tăng từ 29 tỷ đồng lên 87 tỷ đồng trong khi các khoản tương đương tiền giảm từ 66 tỷ đồng về 0.

Các khoản đầu tư ngắn hạn của công ty tăng 100 tỷ đồng, từ 181,5 tỷ đồng cuối năm 2011 lên 284 tỷ đồng cuối kỳ này. Các khoản phải thu khác giảm từ 303 tỷ đồng xuống 80 tỷ đồng.


Nguồn: DAS
Nguồn: DAS

Nguồn Khampha/DAS

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật