Hủy
Doanh nghiệp

Chứng khoán Sài Gòn Tourist: Quý IV lỗ, tài sản giảm 2.478 tỷ đồng so với cuối quý III

Thứ Tư | 16/01/2013 12:39

Chỉ trong một quý, tổng tài sản của công ty giảm từ 2.855 tỷ đồng xuống còn 377 tỷ đồng. Doanh thu quý IV/2012 âm 186,12 tỷ đồng.
Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Tourist (STSC) công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2012 và giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý IV/2012 so với Quý IV/2011.

Hoạt động của công ty chủ yếu là repo chứng khoán và đầu tư vào trái phiếu. Trong quý IV năm 2012, công ty tập trung vào hoạt động môi giới, đầu tư tự doanh tuy nhiên do tình hình chung của nền kinh tế nên hiệu quả không cao.

Nổi bật nhất trong báo cáo tài chính của STSC là khoản phải thu khác cuối quý IV là 122,56 tỷ đồng, giảm mạnh so với số dư 2.597 tỷ đồng đầu quý III. Trên phần nguồn vốn các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác cũng chỉ còn 473 triệu đồng so với 2.072 tỷ đồng số dư đầu quý.

Như vậy, chỉ trong một quý, bảng cân đối kế toán của STSC đã thay đổi hoàn toàn cục diện, kéo tổng tài sản của công ty từ 2.855 tỷ đồng đầu quý IV xuống còn 377 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu cuối quý IV là 372 tỷ đồng).

Về kết quả kinh doanh, doanh thu quý IV/2012 âm 186,12 tỷ đồng trong khi quý III/2012 đạt 1,08 tỷ đồng. Việc ghi âm doanh thu là do mảng hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn âm 187,22 tỷ đồng.
STSC

Trong phần giải trình doanh thu và chi phí kỳ báo cáo quý IV/2012 giảm so với kỳ báo cáo quý IV/2011, STSC cho biết, cuối năm 2012, Công ty đã xử lý các hợp đồng giao dịch môi giới mua chứng khoán theo thỏa thuận với Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn và các khách hàng thực hiện repo. Căn cứ vào đề nghị giảm lãi của khách hàng repo cổ phiếu tại Công ty và được sự đồng ý của Ngân hàng TMCP Sài Gòn,Công ty đã điều chỉnh giảm doanh thu và chi phí tương ứng trong quý 4/2012.

Quý IV, STSC lỗ 21,68 tỷ đồng, tăng lỗ so với mức 3,94 tỷ đồng quý III.

Nguồn CafeF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật