Hủy
Doanh Nghiệp

CII lãi hợp nhất 6 tháng đầu năm 224 tỷ đồng

Thứ Năm | 16/08/2012 19:49

Trong đó, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ là 172 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước.
 
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã CII) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Quý II/2012, CII đạt doanh thu 47,2 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 10,5 tỷ đồng, tăng 10,5%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của CII đạt 181 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước; trong đó, 126 tỷ đồng từ doanh thu khác. Chi phí tài chính giảm 70% do trích lập dự phòng giảm giá giảm 110 tỷ đồng so với năm trước.

CII đạt 149 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II, cùng kỳ năm trước công ty lỗ gần 100 tỷ đồng, quý I/2012.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CII đạt doanh thu 98 tỷ đồng, tăng 5%. Công ty đạt lợi nhuận sau thuế là 224 tỷ đồng, lãi của cổ đông công ty mẹ là 172 tỷ đồng, gấp 6 lần nửa đầu năm 2011.

So với kế hoạch cả năm, CII hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2012.

Tới cuối quý II/2012, CII chi phí xây dựng dở dang của CII tăng 600 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, CII đầu tư 100 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư và Phát triển xây dựng Ninh Thuận, hơn 220 tỷ đồng vào dựa án BOT Cần Rạch Chiếc, 170 tỷ đồng vào dự án liên tỉnh lộ 25B.

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của CII
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới