Hủy
Doanh nghiệp

CII lãi hợp nhất 9 tháng 278,5 tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch năm

Thứ Tư | 29/10/2014 12:09

9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 1.651 tỷ đồng, tăng gần 3 lần; lợi nhuận sau thuế đạt 278,5 tỷ đồng, tăng 9 lần so với 9 tháng đầu năm 2013.
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (mã .CII) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2014.

Doanh thu quý III/2014 giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, đạt 223 tỷ đồng. Trong khi giá vốn hàng bán giảm 15% thì lợi nhuận gộp lại giảm sâu, giảm tới 52%, đạt 123,3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý này đạt 108,5 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ quý trước. Các loại chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều giảm mạnh, khiến lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỷ đồng, tăng 45%.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2014 đạt 81,7 tỷ đồng, trong đó lãi cổ đông công ty mẹ đạt gần 71 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng đạt 626 đồng/cổ phiếu.

Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận, công ty cho biết trong quý III/2014, doanh thu thu phí giao thông tăng so với cùng kỳ năm trước góp phần tăng lợi nhuận. Trong kỳ, công ty hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, trong khi cùng kỳ năm trước công ty phát sinh khoản chi phí này. Ngoài ra, CII cũng đã hoàn tất việc chuyển nhượng LGC, thu về khoản lợi nhuận đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 1.651 tỷ đồng, tăng gần 3 lần; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 278,5 tỷ đồng, tăng 9 lần so với 9 tháng đầu năm 2013.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu 768 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 234 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất vượt 115% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt 19% kế hoạch năm.

Tổng tài sản cuối kỳ đạt 9.090 tỷ đồng. Hệ số nợ/tổng tài sản là 76%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 402 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 1.155 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/CII). Đơn vị: Tỷ đồng
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/CII). Đơn vị: Tỷ đồngNguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật