Hủy
Doanh nghiệp

CII lãi hợp nhất quý I hơn 75 tỷ đồng

Thứ Năm | 17/05/2012 18:07

Quý này, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính chỉ hơn 51 tỷ đồng, trong khi doanh thu tài chính đạt 65 tỷ đồng.
CTCP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM, mã CII, công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2012.

Trong quý I, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt đạt 51,4 tỷ và 42,07 tỷ đồng. Cả hai chỉ tiêu này đều tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Quý này, công ty được hoàn lại hơn 2,4 tỷ đồng từ chi phí tài chính, cùng với hơn 65 tỷ thu từ hoạt động này, do đó, CII lãi hơn 68 tỷ đồng từ chỉ tiêu tài chính.

Sau khi trừ đi các chi phí liên quan, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 75 tỷ đồng, giảm 4% so với lợi nhuận quý I/2011. Trước đó, công ty mẹ công bố lãi hơn 79 tỷ đồng, tăng trưởng 34%.

Tại thời điểm 31/3, lượng tiền và các khoản tương đương giảm hơn 43%, đạt 469 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả hơn 3.700 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ. Nợ ngắn hạn hơn 823 tỷ và nợ dài hạn hơn 2.877 tỷ.

Bảng kết quả kinh doanh quý I/2012
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn HSX
Nguồn HSX

Nguồn DVT/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật