Hủy
Doanh Nghiệp

CII lợi nhuận sau thuế quí I giảm 45% so với cùng kỳ

Thứ Hai | 06/05/2013 22:16

Trong quý, chi phí quản lý tăng cao cộng với lỗ từ công ty liên kết đã nên lợi nhuận sau thuế của CII còn 41,15 tỷ đồng.
 
Công ty cố phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh ( CII) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2013.

Theo đó, doanh thu thuần tăng gần 48% so với quý I/2012, tuy nhiên, do chi phí giá vốn tăng 216,5% đã kéo lợi nhuận gộp trong quý xuống còn 46,31 tỷ đồng.

So với quý I năm trước, doanh thu từ hoạt đồng tài chính tăng gần 95%, lên 127,98 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ cổ tức lợi nhuận được chia tăng gấp 22 lần so với quý I năm trước, đạt 22,95 tỷ đồng, hoạt động tài chính khác tăng từ 55,6 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng trong quý I năm nay.

Trong quý, chi phí tài chính, chủ yếu là trả lãi vay trong kỳ tăng cao, lên 40,76 tỷ đồng. Chi phí quản lý tăng 568% so với cùng kỳ năm 2012, điều này do công ty trích lập dự phòng khoản phải trả là 15,7 tỷ đồng. Thêm vào đó, CII còn bị lỗ 8,68 tỷ đồng từ công ty liên kết, đã kéo lợi nhuận trước thuế xuống còn 71 tỷ đồng, giảm gần 20% so với quý I/2012.
Báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2013 của CII
Nguồn:HSX.Đơnvị:Tỷ đồng
Nguồn:HSX; Đơnvị:Tỷ đồng

Nguồn Dân Việt/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật