Hủy
Doanh Nghiệp

CNT đạt 8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng

Thứ Tư | 22/08/2012 12:09

So với kế hoạch cả năm 2012, CNT hoàn thành 39,4% kế hoạch doanh thu (3.196 tỷ đồng) và 32% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (25 tỷ đồng).
 
Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Quý II/2012, CNT đạt doanh thu gần 674 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 29 tỷ đồng, giảm 31%. CNT đạt 3,85 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 40% so với quý II/2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 1.262 tỷ đồng, giảm 40% so với nửa đầu năm 2011. Lợi nhuận gộp đạt 64,5 tỷ đồng, giảm 18,3%. Trong kỳ, CNT thu được hơn 36,3 tỷ đồng lãi bán hàng trả chậm, doanh thu tài chính đạt  43,5 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty được hoàn nhập dự phòng giảm giá các khỏan đầu tư tài chính hơn 545 triệu đồng.

CNT đạt 8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng. So với kế hoạch cả năm 2012, CNT hoàn thành 39,4% kế hoạch doanh thu (3.196 tỷ đồng), 32% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (25 tỷ đồng).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của CNT
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật