Hủy
Doanh Nghiệp

Công ty mẹ BMI thu được 543,7 tỷ đồng phí bảo hiểm quý II/2012, tăng gần 10% so với cùng kỳ

Thứ Tư | 25/07/2012 08:45

Quý II/2012, công ty đạt lợi nhuận sau thuế là 38,96 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước.
 
Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (mã BMI) công bố báo cáo tài chính quý II/2012 của công ty mẹ.

Theo đó, quý II/2012, công ty mẹ BMI đạt tổng doanh thu thuần từ bán bảo hiểm là 471,83 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ phí bảo hiểm là 543 tỷ đồng, tăng 8,6% so với quý II/2011.

Tổng chi trực tiếp cho kinh doanh bảo hiểm là 148,73 tỷ đồng, trong đó có 252 tỷ đồng bồi thường trách nhiệm giữ lại tăng 50%.  Lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm của BMI đạt  148,73 tỷ đồng tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

 Trong kỳ, doanh thu tài chính của BMI giảm hơn 30,5% do lãi tiền gửi giảm.

Công ty mẹ BMI đạt lợi nhuận sau thuế là 38,96 tỷ đồng, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty mẹ BMI đạt tổng doanh thu thuần từ bảo hiểm là 878,86 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ 2011. Tuy nhiên, chi phí bảo hiểm tăng 11,6%, BMI giải thích là do tổn thất xe và tai nạn nhiều.

Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2012 của công ty mẹ BMI là 61,56 tỷ đồng, giảm 32% so với năm 2011.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2012 của công ty mẹ BMI
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới